Szanowni Klienci sklepu deSoie

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że wprowadzamy zmiany do Regulaminu świadczenia usług sklepu deSoie, realizując tym samym obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13.

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu sklep.desoie.pl jest

Firma P.U. Kontrakt Marta Buczyńska, ul. Lęborska 14, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców (zwana dalej: "deSoie"). Dane kontaktowe : tel. 533 334 606, adres e-mail desoie@desoie.pl.

2.   deSoie przetwarza dane osobowe w celach:

  • ·        świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w serwisie sklep.desoie.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • ·       rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes deSoie – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ·       wykorzystanie danych w celu przekazania ich podmiotom trzecim tj. świadczącym usługi dostawy produktów lub innym realizatorom usługi doręczenia przesyłki, firmom zapewniającym działanie oprogramowania sklepu, administratorom serwera na których te dane są zapisywane, biurom rachunkowym.

 

 3.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z sklepem deSoie.

  4.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 5.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi dostawy produktów  lub inni realizatorzy usługi doręczenia przesyłki, firmy zapewniające działanie oprogramowania sklepu, administratorzy serwera na których te dane są zapisywane, biuro rachunkowe.

 6.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do sklepu deSoie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.