REGULAMIN

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.desoie.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Działalność sklepu internetowego www.sklep.desoie.pl obejmuje sprzedaż towaru za pomocą sieci Internet.
 2. Transakcja sprzedaży odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym lub Klientem, a sklepem internetowym www.sklep.desoie.pl - zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Sklep internetowy www.sklep.desoie.pl należy do firmy de Soie zarejestrowanej w CEIDG:

 

P.U. Kontrakt – Marta Buczyńska
ul. Lęborska 14
80-387 Gdańsk
NIP: 123-094-43-66
REGON: 220570767

 

Kontakt telefoniczny z internetowym sklepem www.sklep.desoie.pl możliwy jest pod numerem telefonu: (0) 503 009 061

Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: desoie@desoie.pl.

 

OFERTA

 1. Artykuły oferowane przez internetowy sklep www.sklep.desoie.pl są fabrycznie nowe.
 2. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek 23% VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki.
 3. Koszty dostawy są określone w zakładce "Dostawa" na stronie internetowej sklepu www.sklep.desoie.pl.
 4. Internetowy sklep www.sklep.desoie.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia, jak również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
 5. Klient akceptuje ceny produktów obowiązujące w chwili składania zamówienia i widniejące w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia, powiększone o koszty wysyłki.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Kupujący może dokonać zakupów w sklepie internetowym po założeniu bezpłatnego konta na stronie internetowej www.sklep.desoie.pl, bądź złożenia zamówienia jako ‘Gość’ bez konieczności rejestracji.Posiadanie konta umożliwia Zamawiającemu śledzenie statusu swoich zamówień i oglądanie ich historii. Ułatwia również wykonywanie kolejnych zakupów po zalogowaniu się bez konieczności ponownego podawania swoich danych w formularzu zamówienia.
 3. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia (koszyk) umieszczony na stronie sklepu.
 4. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, sklep internetowy www.sklep.desoie.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 5. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. Sklep internetowy www.sklep.desoie.pl weryfikuje zamówienie i wysyła potwierdzenie mailowo. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 24 godzin prosimy o kontakt mailowy: desoie@desoie.pl.
 6. Klient sklepu internetowego www.sklep.desoie.pl po złożeniu zamówienia ma 4 dni robocze na dokonanie płatności. Zamówienie może zostać anulowane jeśli wpłata za zamówienie nie zostanie uiszczona w powyższym terminie na konto bankowe firmy.
 7.  Sklep internetowy www.sklep.desoie.plrozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy

  Alior Bank

  Marta Buczyńska

  08  490 0005 0000 4000 9622 1569

 8. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 9. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów w magazynie.
 10. Klient zostanie powiadomiony e-mailem o zrealizowaniu zamówienia w dniu nadania towaru. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Sprzedającego, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym, niezbędnym np. do sprowadzenia artykułu do sklepu.
 11. W przypadku, gdy w magazynie brakuje części zamówionych produktów, sklep internetowy www.sklep.desoie.pl skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem wiadomości mailowej, informując o dostępności poszczególnych produktów. Klient zobligowany jest do poinformowania sklepu czy:
  1) rezygnuje z całego zamówienia,
  2) rezygnuje z niedostępnych produktów,
  3) zgadza się na późniejszą realizację całego zamówienia,
  4) zgadza się na realizację zamówienia w partiach – jeżeli zamówienie w partiach wynika z winy sklepu, koszt kolejnej dostawy pozostaje po stronie Sprzedającego.
 12. Sklep internetowy www.sklep.desoie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych, jednakże dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć zaistniały problem.
 13. Sklep internetowy www.sklep.desoie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie lub realizacji zamówienia, będące wynikiem nieprawidłowo podanego przez Klienta lub niekompletnego adresu dostarczenia towarów.

 

 

ZMIANY W ZAMÓWIENIU

 

 1. Klient ma prawo zmienić złożone zamówienie przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia od Sprzedającego.
 2. Klient ma prawo anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem.
 3. Klient może zrezygnować z zamówienia, które zostało już wysłane wyłącznie poprzez odstąpienie od umowy (ZWROT).
 4. Zmiany zamówienia lub anulowania całego zamówienia można dokonać kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny: (0) 503 009 061 lub mailowy: desoie@desoie.pl.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Zamówione towary wysyłane są na adres podany na formularzu zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych (w zależności od dostępności zamówionego towaru) oraz opcji wysyłki wybranej przez Kupującego.
 4.  Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia, wynikające z nieprawidłowej działalności firmy przewozowej, ale dołoży wszelkich starań aby asystować w rozwiązaniu problemu.
 5. Na życzenie Kupującego istnieje możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym złożeniu zamówienia na stronie internetowej i wysłania potwierdzenia przez Sprzedającego oraz dokonania płatności przez Klienta. Klient zostanie powiadomiony e-mailem o skompletowaniu zamówienia. Bardzo prosimy o potwierdzenie dokładnego terminu odbioru z naszym biurem.

 

METODY PLATNOŚCI

 

Płatności można dokonywać w następujący sposób:

 1. Przedpłata: płatność przelewem na konto sklepu internetowego www.sklep.desoie.pl, sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kosztem przesyłki. Na przelewie, w polu "tytułem", prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. PayU: płatność internetowa poprzez transfer bankowy lub kartę płatniczą.
 3. PayPal – wkrótce dostępne.

 

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO 

Marta Buczyńska
Alior Bank
Nr konta: 08 2490 0005 0000 4000 9622 1569

W tytule proszę o podanie numeru zamówienia lub kodu potwierdzającego zamówienie, który jest automatycznie wysyłany na konto Zamawiającego. 

ZWROTY

 

 1. Klient sklepu internetowego www.sklep.desoie.pl ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania towaru/odbioru osobistego dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny.
 2. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane, niezniszczone, czyste, kompletne, z oryginalnym nienaruszonym opakowaniem. Jeżeli odesłany towar lub firmowe opakowanie zostanie zniszczone, zgniecione na skutek niewłaściwego zapakowania lub z innych powodów będzie naruszone, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
 3. Zwrotowi nie podlegaja artykuly spożywcze (czekoladki, migdały, drazetki lub cukierki), produkty spersonalizowane na życzenie klienta oraz produkty specjalnie sprowadzane na zamówienie klenta.
 4. Towar należy wysłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
 5. Wraz z odsyłanymi produktami Klient powinien załączyć wypełniony formularz zwrotu oraz dowód zakupu (fakturę lub paragon) – formularz zwrotu można znaleźć w www.sklep.desoie.pl. W razie problemów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 6. Koszt dostarczenia zamówienia do klienta nie podlega zwrotowi oraz koszt wysyłki zwracanego towaru pozostaje po stronie Kupującego.
 7. Zwrot pieniędzy w kwocie równej cenie, jaką Klient zapłacił za dany produkt będzie przesłany w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania paczki zwrotnej, przelewem na numer konta bankowego podanego przez Klienta.
 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Towar należy odesłać na adres:
  de Soie – Marta Buczyńska
  ul. Szeroka 8/10 m 8
  80-835 Gdańsk

 

WYMIANA

 

 1. W przypadku wymiany towaru na inny, prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów wymiany (koszty przesyłki pozostają po stronie Kupującego) w ciągu 10 dni od otrzymania towaru/odbioru osobistego.

 

REKLAMACJA

 

 1. Podstawą dokonania reklamacji będzie wcześniejsze powiadomienie Sprzedającego o tym fakcie poprzez wysłanie e-maila z odpowiednią informacją na adres desoie@desoie.pl w ciągu 10 dni od otrzymania towaru/odbioru osobistego.
 2. Wadliwy lub uszkodzony towar podlega reklamacji jeśli posiada wady fabryczne. Należy wówczas odesłać go w ciągu 10 dni roboczych na adres sklepu.
 3. Zamawiający powinien dokładnie sprawdzić kondycję i zawartość przesyłki przy kurierze. Braki w zamówieniu lub uszkodzenia towaru podczas transportu, mogą być reklamowane tylko jeśli został spisany odpowiedni Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.
 4. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie oryginalnego listu przewozowego firmy kurierskiej, dowodu zakupu (faktura lub paragon) oraz formularza reklamacji dokładnie opisującego przyczynę reklamacji.
 5. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi Sprzedający.
 6. Zwrotowi podlega wyłącznie koszt przesyłki pocztowej ekonomicznej za potwierdzeniem odbioru.
 7. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Sklep internetowy www.sklep.desoie.pl zastrzega sobie prawo do 7 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o decyzji poinformuje Klienta mailowo.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe - sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu (w ciągu 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji) lub zaoferuje mu inny.
 10. Reklamowany towar należy odesłać na adres:

de Soie – Marta Buczyńska
ul. Szeroka 8/10 m 8
80-835 Gdańsk


ZWROT TOWARU

1. Asortyment zakupiony w sklepie możesz zwrócić w ciągu 14 dni roboczych od daty odbioru przesyłki.

2. Prawo zwrotu nie dotyczy rzeczy personalizowanych.

3. Zwrócić można rzeczy nie noszące sladów używania oraz pod warunkiem, że zostały dostarczone do nas nienaruszone, czyste oraz w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu. Zwracane produkty powinny być zabezpieczone do wysyłki w sposób, który uniemożliwi ich ewentualne zniszczenie w transporcie.

4. Klient ponosi koszty odesłania towaru Pocztą Polską. Nie przyjmujemy zwrotów przesłanych do nas w formie przesyłek za pobraniem.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz zwrotu towaru.

7. Kwoty odpowiadające cenie zakupu zwracanego towaru będą przekazywane wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany przez klienta dokonującego zwrotu. Nie podlegają zwrotowi koszty przesyłki poniesione przy składaniu czy odsyłaniu zamówienia.

8. Adres na jaki należy odesłać zwracany towar:

deSoie Marta Buczyńska

ul. Szeroka 8/10 m 8

80-835 Gdańsk.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sklep internetowy www.sklep.desoie.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowych produktach i promocjach w ofercie).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" informujemy iż dane osobowe uzyskane w wyniku działalności sklepu internetowego www.sklep.desoie.pl są przetwarzane wyłącznie w związku z tą działalnością.
 3. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe i adresowe pozyskane od klienta są przechowywane na naszym serwerze. Żadne informacje nie są udostępniane innym firmom bądź osobom trzecim.

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

 1. Strona internetowa www.sklep.desoie.pl chroniona jest prawem autorskim.
 2. Wszystkie informacje, opisy produktów oraz elementy graficzne (fotografie, obrazy, rysunki, ikonki, logo) są chronione prawami autorskimi.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i służą wyłącznie celom informacyjnym.
 4. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron www.sklep.desoie.pl, rozpowszechnianie, używanie do celów handlowych lub umieszczanie na innych stronach internetowych - w całości lub części, bez uprzedniej zgody jest zabronione.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Obecność towaru w ofercie sklepu www.sklep.desoie.pl nie oznacza faktycznej dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.sklep.desoie.pl dąży do tego, aby oferta produktów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistym warunkom towaru. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas aktualizacji strony. Ewentualne rozbieżności dotyczące zdjęć, cen i innych elementów będą korygowane podczas potwierdzenia zamówienia przez sklep www.sklep.desoie.pl.
 3. Sklep www.sklep.desoie.pl nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) - takie rozbieżności nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji i zwrotów.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.
 5. Internetowy sklep www.sklep.desoie.pl zastrzega prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu.
 6. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin obowiązującymi są przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

 REGULAMIN PROMOCJI 'BLACK FRIDAY' 2017

 1. Promocja trwa w dniach 22 listopada 2017 do 26 listopada 2017 roku do godziny 0:00
 2. Zamówienia składane po tym terminie nie podlegają upustowi.
 3. Płatność za zakupione towary musi być zaksięgowana na koncie bankowy/dokonana prze tranzakcje PayU, nie pózniej niż do godziny 12:00 dnia 28 listopada 2017. W innym wypadku sklep deSoie zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt: desoie@desoie.pl.